Aurelija. Aurelija ne veltui iš lotynų kalbos išvertus reiškia auksinė. Tai merginos, turinčios auksinę širdį bei rankas. Aurelijos geraširdingos, nuoširdžios, atviros ir labai darbščios. Būtent darbštumas jas išskiria iš kitų merginų - Aurelijas nuo pat ankstyvo amžiaus domina mokslas, jos skrupulingai, atidžiai atlieka darbus, todėl klasėje yra kone geriausios. Visgi Aurelijoms yra būdingas perfekcionizmo pojūtis, kuris neretai jas priveda prie visiškos savo elgesio konrtrolės. Kita vertus, tai puikios mylimosios, mokinės, darbuotojos ir draugės - jos visose srityse stengiasi būti geriausios ir tai joms... puikiai pavyksta!

Prisijunkite arba diskutuokite anonimiškai
Jūs esate prisijungęs. Diskutuoti anonimiškai.
Diskutuoti anonimiškai arba prisijungti
Skelbti
Diskutuokite